ข่าวประกาศ

ssk-004
โรงเรียนสตรีสิริเกศมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ตามลายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ...
Read More
ssk-001
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2558  ถึงวันที่ 1 กันยายน 2558  เว้นวันหยุดราชการ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนสตรีสิริเกศ (เพิ่มเติม…) ...
Read More
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่สำหรับครู และโทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ (เพิ่มเติม…) ...
Read More
led_tv
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่สำหรับครู และโทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ (เพิ่มเติม…) ...
Read More
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนสตรีสิริเกศ ...
Read More

SSK on Youtube

NYX Sisaket Thailand

NYX Sisaket Thailand ส่งประกวดในโครงการ To Be Number One

The'หรี่ report#1

The'หรี่ report โดย เตเต้ & ปันปัน ม.5 สตรีสิริเกศ

หนังสั้นภาษาอังกฤษ [THE HAZARD]

หนังสั้นภาษาอังกฤษ [THE HAZARD] โดย Matter ER

หนังสั้นเรื่อง ไล่ขยะ [Official Short Film]

หนังสั้นเรื่อง ไล่ขยะ [Official Short Film] โดย chanayut chaichan

หนังสั้น ภัยใกล้ตัว

หนังสั้น ภัยใกล้ตัว โดย Nakamura Omazaki

หนังสั้น

หนังสั้น " ทวง " (Prod. HMStudio)

วันอำลาสตรีสิริเกศ รุ่นที่ 75

วันอำลาสตรีสิริเกศ รุ่นที่ 75 โดย HMStudio