ข่าวประกาศ

ปฏิทิน59
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1, 4 ปีการศึกษา 2559 ...
Read More
announce58
ประกาศผลการสอบเยาวชนคนเก่ง ปีการศึกษา 2558 คลิกลิงค์ http://contest58.ssk.ac.th ...
Read More
ssk_openhouse58
ระเบียบการสอบแข่งขันเยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระเบียบการสอบแข่งขัน ใบสมัครสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระเบียบการสอบแข่งขัน ใบสมัครสอบ 1 ใบสมัครสอบ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระเบียบการสอบแข่งขัน ใบสมัครสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระเบียบการสอบแข่งขัน ใบสมัครสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระเบียบการสอบแข่งขัน ใบสมัครสอบ รายละเอียดเพิ่มเติม http://contest58.ssk.ac.th ...
Read More
P-001
ขอเชิญชวนเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปี ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด ศรีสะเกษ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ ในงานเทศกาลงานปีใหม่ สี่เผ่าไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณเวทีกลาง ...
Read More