กลุ่มสาระการงานอาชีพฯมอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ

1 มี.ค. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายประสพ ชารีนิวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ให้เกียรติมามอบเกียรติบัตร

การงานอาชีพ001 การงานอาชีพ002 การงานอาชีพ003 การงานอาชีพ004

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น