การประกวดละครภาษาอังกฤษ(Stage Plays) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 11 ก.ค. 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดละครภาษาอังกฤษ(Stage Plays) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี

58-07-11-result

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น