การอบรมคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนมาตรฐานสากล

22 ส.ค. 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดการอบรมคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาอย่างเข้ม(Intensive School) เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการด้วยคุณภาพ ซึ่งมีผู้เข้าอบรม 350 คน จาก 6 จังหวัด บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลฯ ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ จำนวน 36 โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากท่านชัยอนันต์ แก่นดี ผอ.สำนักบริหารงาน การมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นประธานในพิธี โดยมีดร.นิพนธ์ เสือก้อน อดีต ผอ.ร.ร.วัดราชโอรส เป็นวิทยากรให้ความรู้

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น