การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2559

15 ก.พ. 59 งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ลานเนกประสงค์ ศูนย์กีฬา โรงเรียนสตรีสิริเกศ

activity


ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น