การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน “ชมพู-ขาว เกมส์ 57”

โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน “ชมพู-ขาว เกมส์ 57” ระหว่างวันที่ 12-15 ม.ค. 2558 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถและทักษะด้านกีฬา ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม โดยการแบ่งนักเรียนออกเป็นคณะสี 5 คณะสี มีประเภทกีฬา 9 ประเภท คือ

 1. ฟุตบอล
 2. บาสเกตบอล
 3. วอลเลย์บอล
 4. แบดมินตัน
 5. เทเบิลเทนนิส
 6. เปตอง
 7. แอร์โรบิค
 8. กีฬาพื้นบ้านและเกมเบ็ดเตล็ด

ขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

 1. สภอ.เมืองศรีสะเกษ ระบบการจราจร
 2. โรงเรียนกำแพง วงโยธวาทิต
 3. โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม วงโยธวาทิต
 4. มรภ.ศรีสะเกษ กรรมการตัดสิน
 5. สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ กรรมการตัดสิน

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น