การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งกำลังใจให้กับเด็กชายถิรธวัช ณรงค์การดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Mathematics Competition : IMC 2015) ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น