กิจกรรมการโต้วาที (Debate) ตอบคำถามของผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการนักเรียน

วันที่ 9 ก.พ. 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดกิจกรรมการโต้วาที (Debate) ตอบคำถามและแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น