กิจกรรม 2559 ก้าวสู่อาเซียน

14 ม.ค. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม 2559 ก้าวสู่อาเซียน  ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

activity
ภาพชุดที่ 1

ภาพชุดที่ 2

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น