กิจกรรม Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่”

16 ส.ค. 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกิจกรรม Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” ร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น