คณะครูและนักเรียนร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ

5 ส.ค. 59 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมกันบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28