คณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมงานถวายพระพร 63 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

คณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมงานถวายพระพร 63 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 63 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ณ หอประชุมอาคารฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น