ค่ายวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์

9 ส.ค. 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ศรีสะเกษ การจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนสตรีสิริเกศเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างสนุกสนาน

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น