ค่ายเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

13 ก.พ. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย จัดค่ายเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน รร อนุบาลวัดพระโต โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูจากทั้งสองโรงเรียน ร่วมให้กำลังใจ

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น