งานวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

9-10 ส.ค. 2559 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เช่น เกม, สื่อการเรียนวิทยาศาสตร์, การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show), เครื่องบินกระดาษพับ, ประกวดธิดารีไซเคิล, ละครวิทยาศาสตร์

activity

<< ประมวลภาพทั้งหมด >>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น