ชมรมคนรักในหลวง

วันที่ 25 มิ.ย. 2558 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับชมรมคนรักในหลวงโรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ณ ห้องประชุมเกศสิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ  โดยมีนายทิวา  รุ้งแก้ว  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น