ถนนเด็กเดิน ตอน วัยใสสร้างสรรค์ Stop Teen Mom

วันที่ 13 ก.พ. 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น หรือ “STOP TEEN MOM หยุด! การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น