ธนาคารออมสินสาขาศรีสะเกษประชาสัมพันธ์เปิดบัญชี

13 ส.ค. 2558 เจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน สาขาศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์การเปิดบัญชีใหม่ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรยนสตรีสิริเกศ โดยช่วงประชาสัมพันธ์นี้ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีใหม่พร้อมรับแจกของชำรวยจากธนาคารออมสิน

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น