นักศึกษาแพทย์จัดกิจกรรมสู่เส้นทางสานฝัน ฉันอยากเป็นหมอ

2 ส.ค.59 นักศึกษาแพทย์ จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ ร่วมกับงานแนะแนว จัดกิจกรรมสู่เส้นทางสานฝัน ฉันอยากเป็นหมอ ให้กับนักเรียนชั้น ม.4 ม.5 ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28