นักเรียนระดับชั้น ม. 4 ไปประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา

17 ก.พ. 59 คณะครู ระดับชั้น ม. 4 นำนักเรียนระดับชั้น ม. 4 ไปประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม(พระอารามหลวง)activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น