นักเรียน ม.2 นำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ปีการศึกษา 2558

23 ก.พ. 59 นักเรียนระดับชั้น ม.5 นำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมชมพูขาว

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น