ยินดีต้อนรับสู่ปีการศึกษา 2558

วันที่ 11 พ.ค. 2558 นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ กล่าวยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ และให้โอวาทกับนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ในโอกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น