ประชุมเตรียมงานโรงเรียนสุจริต

23 มิ.ย. 59 งานโรงเรียนสุจริต ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการประเมินงานโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2559

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น