มอบเกียรติบัตรครูดีเด่น/ครูปฏิบัติราชการโดยไม่มีวันลา

11 ก.พ. 59 นายสุธี ชินชัย ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น และครูปฏิบัติราชการโดยไม่มีวันลา ในการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมเกศสิริ

activity


<< ภาพทั้งหมด >>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น