บุคลากรโรงเรียนตรวจสุขภาพประจำปี 2559

7 ก.ค. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมกับหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี มาให้บริการตรวจสุขภาพแก่บุคลากรของโรงเรียนสตรีสิริเก

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น