บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ มอบเงินสงเคราะห์นักเรียน

18 ต.ค. 59 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำโดยหัวหน้าจันที สมนา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ มอบเงินสงเคราะห์นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ จำนวน 40 ทุน โดยได้รับเกียรติจากนายประสพ ชารีนิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศมาร่วมมอบทุนให้กับนักเรียน

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28