ประกวดการจัดป้ายนิเทศวันวิสาขบูชา

กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบรางวัลให้กับตัวแทนแต่ละห้อง จาการประกวดการจัดป้ายนิเทศเนื่องในวันวิสาขบูชา

 ผลการประกวดการจัดป้ายนิเทศ

58-06-12-2

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น