ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน ประจำปี 2559

10 ส.ค. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน โดยมีกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประจำปีการศึกษา 2559

activity

ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน ระดับชั้น ม.3

ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน ระดับชั้น ม.4

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น