ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2559

13 พ.ค. 59 ร.ร.สตรีสิริเกศจัดการประชุมผู้ ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้รับเกียรติจากนายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น