พิธีปฏิญาณตนและมอบเข็มกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 18 ก.พ. 2558 กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ได้จัดพิธีปฏิญาณตนและมอบเข็มแก่สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผ่านการอยู่ค่ายพักแรมและกิจกรรมบังคับตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมเกศสิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น