พิธีปฏิญานตนและมอบเข็มกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

17 ก.พ. 59 กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกอบพิธีปฏิญานตนและมอบเข็ม กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.2 โดยได้รับเกียรติจากนายคูณ ชำนิกุล รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นประธานในพิธี

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น