มอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาวันรพี

17 ส.ค. 2558 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษและนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเกียรติบัตร, รางวัลให้แก่นักเรียนในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี จัดโดยกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2558

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น