มอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ 4 ส.ค. 2558 กลุ่มสาระฯภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่เมื่อ 26 มิ.ย. 2558 โดยมีกิจกรรมและการประกวดต่างๆ เช่น การแสดงละคร, ร้องเพลงไทยสากลอมตะและเพลงสุนทราภรณ์, การแต่งคำประพันธ์, การจัดป้ายนิเทศ ฯลฯ ขอบคุณรองผู้อำนวยการฯพิชัย ผ่องแผ้ว ที่ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น