มอบเกียรติบัตรแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

วันที่ 6 ก.พ. 2558 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ณ จ.สกลนคร

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น