มอบเกียรติบัตร, รางวัลการแข่งขันภาษาไทย

1 ก.ย. 2558 กลุ่มสาระฯภาษาไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยรองอำนวยการฯนายประสพ ชารีนิวัฒน์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร, รางวัลแก่นักเรียนจากการแข่งขันกิจกรรม 1.โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558 2. โครงการยุวกวีสตรีสิริเกศ(ลานกวี) ปี 2558 3. โครงการคัดเลือกเพชรภาษาไทย ปี 2558 4. รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมตอบคำถามโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 21 ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดศรีสะเกษไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดอุบลราชธานี

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น