รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม จากสพม.28

29 ก.พ. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศรับการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนสตรีสิริเกศ

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น