รำลึกครูกลอนสุนทรภู่

กลุ่มสาระฯภาษาไทยโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรม “รำลึกครูกลอนสุนทรภู่” เพื่อรำลึกถึงคุณความดีของท่านสุนทรภู่ มีกิจกรรมต่างๆ เช่น วิดีทัศน์ประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่, รำเบิกโรงชุดระบำศรีวิชัย, เพลงประสานเสียงคำมั่นสัญญาและเพลงชั่วนิจนิรันดร์ ม. 5, การแสดงละครของระดับชั้นต่างๆ, การประกวดร้องเพลง, การประกวดจัดป้ายนิเทศชีวิตและผลงานสุนทรภู่, การประกวดแต่งคำประพันธ์

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น