ร่วมแข่งขัน Skit งาน EP Open House

10 ส.ค. 2558 นักเรียน ม.1 แผนการเรียน English Program เข้าร่วมแข่งขัน Skit งาน EP Open House ที่ ร.ร. อนุบาลอุบลราชธานี

activity

ภาพ โดย May Methawee

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น