วันอำลาสถาบัน-ปัจฉิมนิเทศ ม. 6 รุ่น 75

วันที่ 23 ก.พ. 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมวันอำลาสถาบัน-ปัจฉิมนิเทศ ม. 6 รุ่น 75 โดยผู้บริหาร บุคลากรครูและนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี และมอบดอกไม้ให้กับลูกชมพูขาว รุ่นที่ 75 อย่างพร้อมเพรียง

ภาพกิจกรรม

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น