ศึกษาดูงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

19 ก.พ. 59 นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร.ร.สตรีสิริเกศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตามโครงการพัฒนาความรู้ ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและร่วมศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น