สอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ม.6

วันที่ 23 มิ.ย. 2558   โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับสถาบันกวดวิชา “พี่เอก” จาก จังหวัดขอนแก่น สอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ม. 6 เพื่อนำไปใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยนักเรียนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น