อบรมลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 10 ก.ค. 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเกศสิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น