อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อนที่ปรึกษาYC

16 ก.ค. 58 งานแนะแนวโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อนที่ปรึกษาYC(Youth Councelor) ครั้งที่ 3 “ทักษะชีวิตและการให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียนแกนนำ” โดยท่าน ผอ.สุธี ชินชัย ประธานในพิธีเปิดการอบรม

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น