เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2558

วันที่ 10 ก.พ. 2558 งานกิจกรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2558 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดศรีสะเกษ นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเลกทรอนิกส์มาใช้ในประมวลผล ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น