แนะนำครูย้ายมาปฏิบัติราชการใหม่

วันที่ 6 ก.พ. 2558 แนะนำครูดวงศิริ สุขประเสริฐ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ย้ายมาจากโรงเรียนพยุห์วิทยา สพม 28

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น