โครงการจัดอบรมการจัดถาดสวนแก้ว

25 ส.ค. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มวิชาเกษตรและชุมนุมทรายสวยในแก้วใส จัดโครงการจัดอบรมการจัดถาดสวนแก้ว ให้กับนักเรียนที่สนใจ

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28