โรงเรียนสตรีสิริเกศทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง

9 ก.ย. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศนำโดยนายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ นำคณะครู-นักเรียนและบุคลากรทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายแด่พระสงฆ์สามเณรเป็นปัจจัยในการศึกษาเล่าเรียน บ่มเพาะคุณธรรมการแบ่งปันให้แก่นักเรียน และช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนเข้มแข็งต่อไปตามโครงการ ” บ ว ร ” นำวัดสู่โรงเรียน

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28