ตรวจสุขภาพประจำปี

วันที่ 24 มิ.ย. 2558  โรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมกับหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี มาให้บริการตรวจสุขภาพแก่บุคลากรของโรงเรียนสตรีสิริเกศ และโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น