ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์

dome-success

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28