ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นอาคารเรียน

result-ssk-001

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น